Bộ Luật Lao Động

(0 User reviews)   117   31
Quốc Hội Việt Nam
Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13); Bộ luật lao động; Quốc hội khoá XIII
Share

Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *
There are no comments for this eBook.
You must log in to post a comment.
Log in

Related eBooks